Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác


Định dạng hỗ trợ ("jpg","png","jpeg","amr","mp3","mp4","pdf")
Dung lượng không quá 5MB


Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tin nhắn SMS

Thuê bao có thể phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.
- Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác:
V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656
Hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656
Ví dụ V (0985931054)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ bất động sản của công y A) gửi 5656
- Cú pháp phản ánh tin nhắn rác:
S [nguồn phát tán][nội dung sms rác] gửi 5656
Hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung sms rác) gửi 5656
Ví dụ:S (0985931054)(E Nhan lam cac Loai Giay Phep Laj Xe: May',0t0 + Giay To nhà dat,CMT + Bäng Cäp3 ,CaøDang ,Däi H0c,Sø Hong,Sø D0 vv. ThänhT0an Khi NhanHang. GOl: ) gửi 5656

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua website

Truy cập website https://thongbaorac.ais.gov.vn
- Bước 1: Nhập số điện thoại nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác
- Bước 2: Nhập nguồn phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Thuê bao, Đầu số hoặc Brandname gửi tin)
- Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn rác, cuộc gọi rác
- Bước 4: Upload bằng chứng là ảnh chụp màn hình tin nhắn rác hoặc file ghi âm cuộc gọi rác
- Bước 5: Nhấn nút Phản ánh để nhận mã OTP
- Bước 6: Nhập mã OTP bạn đã nhận được
- Bước 7: Nhấn nút Hoàn thành